Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çanakkale Şubesi.

 
Ergenekon Davasına İlişkin Basın Açıklaması
Cuma, 02 Ekim 2015

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
VE ŞUBELERİNDEN

 

 

13 Nisan 2009 günü eşzamanlı olarak ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ve Yönetim Kurulu üyelerinin evlerine yapılan polis baskını ve gözaltına alma olayı, ÇYDD Genel Merkezine ve birçok şubesine yapılan baskınlarla devam etti. Polis – yargı işbirliğiyle yapılan bu acımasız, hoyrat ve haksız muamele ÇYDD’nin üç değerli yöneticisine karşı özel yetkili mahkemede dava açılasıyla devam etti. İsnat edilen suç; Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktı.

Dernek merkezinden toplanan hard disklerin açılarak içine suç oluşturacak Türkan Saylan’ı ve Derneği itibarsızlaştıracak sahte deliller yerleştirilmişti. İddianamede yüklenen suçlar bu sahte delillere ve polis raporlarına dayandırılmıştı.

Uzman bilirkişi firmalarından güçlükle alabildiğimiz raporlar bizi doğruluyordu. Kadıköy Şubemizden alınan hard diskin açılarak içine suç oluşturacak yeni vakaların yerleştirildiği ve tekrar kapatıldığı bilimsel yol ile anlatılıyordu.

Raporları mahkemeye sunduk. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra dava tekrar görüldü ve bugün sonuçlandı.

Sayın Savcı, Poyrazköy davası ile birleştirilen ÇYDD ve ÇEV davalarının bütün sanıkları için beraat kararı istedi. Kaybolan adalet duygumuzu yeniden güçlendirdiği için Sn. Savcıya teşekkür ediyorum. Duruşma günü olan 2 Ekim 2015’i tarihi bir gün olarak değerlendiriyorum. Türkiye’de yargının ve ÇYDD’nin tarihine şanlı bir not düştü. İstanbul Anadolu Yakası 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün bütün sanıklar için beraat kararı verdi. Karar bizlere “Türkiye’de hakimler varmış” dedirtti. Prof. Dr. Filiz Meriçli, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Avukat Nur Gerçel’i kutluyorum.

Eğitimli bir toplum oluşturmak ve Cumhuriyetin temel değerlerini korumaktan başka bir amaç ve eylemi olmayan bir derneğin terörist olarak suçlanması ve üç yöneticinin 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebi diğer benzer davalar gibi Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulmuş bir tuzaktı.

Bir devlet kurumunun vatandaşını, cezalandırmak için sahte deliller üretmesini ve bunun için özel yetkili mahkemeler kurmasını kabul etmek mümkün değildir. Biz devletin vatandaşını korumak için var olduğunu öğrenmiş ve öğrencilerimize öğretmiştik. Düzmece deliller ve kurmaca mahkemelerle yıllarca yurttaşlarına eziyet eden cemaat – iktidar işbirliği, maalesef toplumun adalete ve devlete olan güvenini bitirdi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Avukat Nur Gerçel arkadaşlarımızın yaşadıkları karanlık, acılı yıllarının hesabını kim verecek? Bu işin suçlusunu aramak benim hakkım. ÇYDD’nin uğradığı zararları tazmin edecek bir kurum arıyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
ÇYDD Genel Başkanı

 


02.10.2015
 
Yarın Çok Geç Olacak
Çarşamba, 09 Eylül 2015

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

VE ŞUBELERİNDEN

 

Yarın Çok Geç Olacak 

Toplumu acılar içinde bırakan, yüreklerimizi dağlayan teröre dur demek için aranan siyasal çözüm yeniden şiddete dönüştü.

Uzun zamandan beri bağrımıza taş basarak kendimizi inandırdığımız Kürt sorununun siyasal çözüm hayali terörü cesaretlendirdi ve güçlendirdi.

Her geçen gün hukuka, demokrasiye, adalete olan güven zayıflarken terörün korkunç elleri askerlerimizin, polislerimizin canlarını acımasızca almaya başladı. Analar tek güvenceleri göz bebekleri olan evlatlarını kahpece kurulmuş tuzaklarla kaybediyorlar.

Türkiye’yi uzun zamandır yöneten siyasal iktidar toplumu yeni Türkiye hayalleri ile oyalarken, bütün devlet kurumları güçlerini yitirirken, her gün savaşmadan onlarca şehit veriyoruz.

Siyasal iktidarın suni şekilde yarattığı bir erken seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Başbakanın kendini savunmayı, suçlu aramayı bırakarak çözüm için, toplumun tek vücut olması için söylemlerini, politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor.

Terörle mücadele toplumun desteğiyle yapılan mücadeledir. Silahlı Kuvvetlerin ve Güvenlik Güçlerinin yaptıkları mücadelede toplumun arkalarında olduğunu, kendilerini desteklediğini bilmeleri onları güçlendirir. Bunun için iktidar ve muhalefetin hep beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve çağdaş demokratik Türkiye için, terörle mücadelede uzlaşmaları gerektiğini ilan ediyoruz.

Terör kan, gözyaşı, ölüm, yokluk demek olan bir insanlık suçudur. Terörü lanetlemek bir duygu, bir siyasal tavırdır ama çözüm değildir. Kaybettiklerimizi geri getirmiyor. İktidar ve muhalefetin birlikte bu gidişe dur demeleri, TBMM’de alınacak kararlar doğrultusunda terörü durdurmak için, barış için gerekli adımları atmalarını talep ediyoruz. Yarın çok geç olacaktır.

 

 

ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şubeleri adına

Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL

 
Burs Başvuruları
Perşembe, 13 Ağustos 2015

 

  A- İLK BAŞVURU

1 – ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

- Burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri , 19 Ağustos 2015 tarihinde başlayıp, 19 Eylül 2015 saat 17:00'a kadar şubemizin internet sayfasından başvurularını yapacaklardır.

 


*Değerlendirme çalışmaları sonucunda, burs bağlanması uygun görülen öğrencilerden gerekli resmi belgeler istenecektir.

2- LİSE/ ORTAOKUL/ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ

1- 01 Eylül- 03 Ekim 2015 tarihleri arasında , AİLELERİ İLE BİRLİKTE derneğimize gelerek şahsen başvuru yapacaklardır.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

 • Öğrenci Bilgi Formu ( Dernek binasında doldurulacaktır.)
 • Öğrenci belgesi ( E okul sisteminden alınmış, ilgili yıla ait, onaylı ve asıl nüsha)
 • Bir önceki öğrenim yılına ait karne ve başarı belgesi fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( TC.Kimlik No.lu, 12 yaşından büyüklerin fotoğraflı)
 • 1 Adet Fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş)
 • Öğrencinin kendini tanıttığı, kendi yazısı ile yazdığı mektup. ( Dernek binasında yazılacaktır.)

 *Değerlendirme çalışmaları sonucunda, burs bağlanması uygun görülen öğrencilerden diğer resmi belgeler istenecektir.

 

B- BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ

1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ :

- Derneğimizden burs almakta olan üniversite öğrencileri , 15 Eylül- 10 Ekim 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte derneğimize gelerek , kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. - Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler, değerlendirme dışı kalacağından bursları kesilecektir.

GEREKLİ BELGELER :

 1. Öğrenci okul belgesi ( ilgili okul yılına ait, asıl)
 2. Transkript ( asıl nüsha )
 3. Adli Sicil Kaydı ( güncel tarihli , asıl )
 4. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son üç ay içinde çekilmiş)
 5.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C kimlik no.lu ve önlü arkalı)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( güncel tarihli , asıl )
 7. İkametgah belgesi, yurt belgesi (öğrenim gördüğü il / ilçeye ait)
 8. Anne ve baba için ayrı ayrı gelir belgesi : Çalışıyorsa maaş bordrosu, emekliyse banka hesap ektresi , çalışmıyor ve sosyal güvencesi yoksa ; SGK dan , kaydı olmadığını gösteren belge
 9. Öğrenci adına açılmış banka hesap cüzdanı fotokopisi ( IBAN numaralı olacak )
 10. Öğrencinin kendisini anlattığı, kendi yazısı ile yazdığı mektup(Dernek binasında yazılacaktır.)

 

2- LİSE/ ORTAOKUL/ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ -

Derneğimizden burs almakta olan ,Lise / Ortaokul/ İlkokul öğrencileri 15 Eylül- 10 Ekim 2015 tarihleri arasında AİLELERİ İLE BİRLİKTE ,aşağıdaki belgeleri derneğimize getirerek burs kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır. - Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimiz, değerlendirme dışı kalacağından bursları kesilecektir.

GEREKLİ BELGELER

 •  Öğrenci Belgesi ( E okul sisteminden alınmış, ilgili yıla ait, onaylı, asıl )
 •  Bir önceki öğrenim yılına ait karne ve başarı belgesi fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. kimlik no.lu, önlü arkalı )
 • 1 Adet fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş)
 
Anayasa Mahkemesinin Kadınları ve Çocukları Güvencesiz Bırakan Kararıyla ilgili Basın Açıklaması
Çarşamba, 03 Haziran 2015

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİNDEN

“Dinî nikâh”  devletin kayıtlarına geçmediği,

bu nedenle özellikle kadın ve çocukların haklarını koruma yetkisi olmadığı için yalnızca bir “dua”dır. 

Anayasa Mahkemesi’nin kadınları ve çocukları güvencesiz bırakan kararı, kabul edilemez.                       

Temel görevi evrensel hukuku ve hukuk devletini korumak ve yaşatmak olan, ne yazık ki tüm üyeleri erkeklerden oluşan 15 üyeli Anayasa Mahkemesi, 27 Mayıs 2015’te 11 üyesinin oyçokluğu ile aldığı kararla laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi ve hak kavramları gelişmemiş feodal ve teokratik Ortadoğu ülkelerinin durumuna düşürmüştür.

Resmi nikâh kadının en önemli güvencesiyken, Yüksek Mahkeme, aldığı bu kararla resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasının önündeki yasal engelleri kaldırmış, kadınlarımızın güvencesiz ve korunmasız bırakılmasının önünü açmıştır.

Yeni çocuk gelinler, yeni Ünzileler  yoldadır...

Erkek çok eşliliği artacak ve bu kadınların aleyhine olacaktır.

Babaları ile soy bağının kurulmasında zorlanılan çocuklar, miras hakları konusunda ciddi sorunlar yaşayacaktır; çünkü sistem resmi nikâh üzerine kuruludur:

Resmî nikâh, Medeni Kanun’daki aile hukukun bütün kurumlarının belkemiğidir. Resmî nikâh olmadığı zaman evlenme, boşanma, velayet, nafaka, miras ve mal rejimlerinin tamamıMedeni Kanun’un güvencesi dışına çıkmış olacaktır. 110. maddesiyle resmî nikâhı düzenleyen 1926 tarihli Medenî Kanun, bunun için “Devrim Yasaları” içinde yer almıştır. Dinî nikâhı resmî nikâh olarak kabul etmek, Atatürk’ün “Kadın Hakları” devrimini yok saymaktır.

Ne yazık ki görevi Anayasa’yı  ve hukuku korumak olan en yüksek yargı organı, bu kararıylaAnayasa’yı ihlal etmiştir. Gelinen bu durum ülkemizin hukuk geleceğine korku ve kuşkuyla bakmamıza neden olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ağır yanlıştan ivedilikle dönülmesi için çocuk gelinlerin, kadın istismarının engellenmesi için yasal düzenlemeleri yapmalıdır.

Önce kadınlarımızı sonra da tüm ulusumuzu ortaçağ karanlığına götürecek bu kararı kabul etmemiz olanaksızdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 10 Toplam: 329

Önemli Linkler

      

      

 

   

 

Kardeş Siteler

Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Online

Şuanda 2 misafir bağlı

Kampanyalar

Ziyaretçi

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün137
mod_vvisit_counterDün341
mod_vvisit_counterBu Hafta726
mod_vvisit_counterBu ay2330
mod_vvisit_counterToplam407659

Çanakkale Hava Durumu

CANAKKALE
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Anketler

İletişim Alanında Hangisini Daha Çok Kullanırsınız?
 
Gençlik Komisyonundan Beklentileriniz Nelerdir?
 

[+]
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
ÇYDD ÇANAKKALE İletişim : İsmetpaşa Mah. Asafpaşa Caddesi No:44/5 Daire :3  ÇANAKKALE
Telefonlarımız : 0286 213 29 09 / 0507 765 17 70 Faks : 0286 213 29 09
E Posta : Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır